Bulong tán, Đinh tán loại TFH, TFHS

Đinh tán mỏng dành cho các tấm sheets mỏng như 0,20 inch / 0,51 mm. Cũng có thể được sử dụng trong các tấm dày hơn không yêu cầu đinh tán đầu phẳng. Các đinh tán TFH được lắp đặt trong các tấm sheets theo cách tương tự như các đinh tán đầu phẳng; tuy nhiên lực dập và đe được yêu cầu khác nhau

Thông số kĩ thuật

 

0896.969.886
Menu