Bulong tán, Đinh tán loại FHL, FHLS

Các đinh tán đầu thấp, có độ dịch chuyển thấp lắp đặt sát mép của tấm hơn các đinh tán FH / FHS mà không làm cho cạnh đó phình ra

Thông số kĩ thuật

 

0896.969.886
Menu