Bulong tán, đinh tán loại HFH, HFHS, HFHB

Các đinh tán nặng được thiết kế với đường kính đầu mở rộng, chiếu lên trên tấm kim loại và cung cấp lực kéo tối đa trong các tấm mỏng đến 0,40 "/ 1mm

Thông số kĩ thuật

 

 

HFH-M8-20-ZI HFH-M8-25-ZI HFH-M8-30-ZI
HFH-M5-15-ZI HFH-M10-20-ZI HFH-M8-20
HFH-M6-15-ZI HFH-M  

 

0896.969.886
Menu