Đai ốc, Đai ốc tiêu chuẩn loại SMPS, SMPP

Provides standard profile load bearing internal threads in sheets as thin as .025 " / 0.64 mm-Cung cấp các luồng nội bộ tiêu chuẩn chịu tải trong các tấm mỏng như 0,25 "/ 0,64 mm.

 

Thông số kĩ thuật

0896.969.886
Menu