Đai ốc, Đai ốc tiêu chuẩn loại CLA, CLS, CLSS, S, SS, SP

Provides standard profile load bearing internal threads in sheets as thin as .025 " / 0.64 mm-Cung cấp các luồng nội bộ tiêu chuẩn chịu tải trong các tấm mỏng như 0,25 "/ 0,64 mm.

 

 

 

 S-M2-1

 S-M3-0

 S-M4-0

 S-M5-0

 S-M6-0

 S-M8-1

 S-M2-2

 S-M3-1

 S-M4-1

 S-M5-1

 S-M6-1

 S-M8-2

 S-M2.5-1

 S-M3-2

 S-M4-2

 S-M5-2

 S-M6-2

 S-M10-1

 S-M2.5-2

 S-M3-3

 S-M4-3

 S-M5-3

 S-M6-3

 S-M10-2

 

CÁC MÃ PHỔ BIẾN

CLS-M6-2 CLSS-M5-2
CLS-M8-2 CLS-M3-2
CLS-M4-2 CLS-M10-1
   

 

0896.969.886
Menu