Bulong tán, Đinh tán loại TPS, TP4, TPXS

Đinh tán không ren đầu phẳng đáp ứng một loạt các ứng dụng định vị, trục và căn chỉnh. Các đầu vát làm cho vị trí lỗ giao phối dễ dàng.

Thông số kĩ thuật

 

0896.969.886
Menu