Bu lông lục giác liền long đen DIN 7500D

bulong liền long đen có chức năng là lắp siết, liên kết các kết cấu lại với nhau bằng hệ ren

 

Thông số kỹ thuật:

 

0896.969.886
Menu